Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości wykonywana jest w formie operatu szacunkowego – urzędowego dokumentu, stanowiącego autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jest on niezbędny przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości, postępowania spadkowego czy też wzięciu kredytu hipotecznego.
Nasza firma stale monitoruje rynek, nieustannie analizujemy też sytuację ekonomiczno-gospodarczą i aktualne tendencje na rynku nieruchomości. Wszystkie te elementy, a także wieloletnie doświadczenie i stale pogłębiana wiedza umożliwiają nam wykonanie precyzyjnej wyceny.

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:

  • nieruchomości mieszkalnych – domów oraz lokali,
  • nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, biurowych, usługowych magazynowych,
  • nieruchomości gruntowych: działek budowlanych, inwestycyjnych,
  • nieruchomości rolnych,
  • nieruchomości leśnych,
  • spółdzielczego własnościowego prawa: spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości.

ATM Wycena NIeruchomości - Białystok
Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie, w zależności od charakteru nieruchomości, czasu potrzebnego na jego wykonanie oraz pracy i kosztów związanych z opracowaniem wyceny.

Wyceny, które przygotowujemy są niezbędne w celu:

Zabezpieczenia wierzytelności banku
(kredytów bankowych)
Ustalenia ceny sprzedaży
lub kupna nieruchomości
Podziału
majątku
Zniesienia współwłasności
Aktualizacji opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu
Wniesienia wkładów
niepieniężnych do spółki
Celów księgowych
Celów podatkowych
Dla potrzeb prowadzonych negocjacji